životopis

Brat Šavol sa narodil 1. 10. 1976 v Trnave.
Pred vstupom do kláštora bol politický reportér a moderátor v Rádiu Twist. Je autorom desiatky reportáží a rozhovorov, ktoré časom zľudoveli.
Pripravoval reláciu Sauna.
Jej hosťami boli okrem iných: Hana Zelinová, Blahoslav Hečko, Marína Kraľovičová, Katarína Kolníková, Milka Zimková, Rudolf Schuster, generál Alojz Lorenc, Albano Carissi, Carlo Ponti ml., Elena Obraztsová, Grigorij Javlinskij, Jan Saudek a iní.
Ako spolutvorca Žurnálu Rádia Twist dostal v roku 1996 cenu Literárneho fondu. V roku 1999 prinášal spravodajstvo z vojnovej Juhoslávie.

Je autorom knihy Biľakovo svedectvo.
V roku 2000 spolu so Sárou Saudkovou
vydal knihu básní Človek. V roku 2004
mu vyšiel denník Za múrmi kláštora,
v roku 2007 vo Vydavateľstve spolku slovenských spisovateľov básnická zbierka Moje lepšie ja.
V súčasnosti pôsobí ako rehoľník v Českej republike.


                     

2008  © brat Šavol. design Gleb Chesnokov