Ukážky 7 tvorby:
Za múrmi kláštora

Výkrik duše s výhľadom nádeje, taky bol môj pocit pri
čítaní postrehov brata Šavla, ktorý žije svoj reálny život. Chce patriť do rehole, chce byť v Cirkvi - osobitne, individualisticky, originálne a pritom nie sebecky - zachovávajúc si svoje povolanie i poslanie,
ktoré mu dal Kristus, naša jediná nádej a istota.


V tom je radikalista i revolucionár,
novátor aj tradicionalista vo vypočítavaní radostných
bolestí rehoľného zasvätenia pre Boha vo svete.

Boh sa mu semper len takýmto spôsobom prihovára.


Budem ho aj ja aspoň takto moderne počúvať.

Chcem?

Smiem?

Budem!

ThDr. Pavol Zemko

 

1 2 3 5 9 12 14 18 19 20 28
30 31 32 33 34 35 36 37 39
41 42 46 47 48 51 52 53 56 57
60 62 64 65 70 71 72

                                                                                    

2008  © brat Šavol. design Gleb Chesnokov